Közérdekű információk

Buletin informativ anual Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public

Conform art. 5 (2) din Legea 544/2001, autoritatile si institutiile publice publica anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public, asa cum se regasesc in site, astfel:

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

b) structura organizatorica , atributiile departamentelor , programul de functionare , programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatiisau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice,respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

f) programele si strategiile proprii;

g)lista cuprinzand documentele de interes public;

h)lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i)modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la

informatiile de interes public solicitate.

Buletinul informativ al Compartimentului informare, secretariat şi relaţii publice pentru anul 2018 este disponibil aici.

Buletinul informativ al Compartimentului informare, secretariat şi relaţii publice pentru anul 2019 este disponibil aici.