A település általános érdeklődésre számot tartó építészeti emléke, a községtől nyugati irányban emelkedő Szent-Mihály hegyi római katolikus templom, a vidék legépebben megmaradt, legszebb barokk épületegyüttese. A kőfallal védett szentély több szakaszban épült.

A vártemplomot körülölelő lőréses várfalat a 16. század elején emelték, majd északon és délen egy-egy félkör alaprajzú rondellaszerű védőtoronnyal erősítették meg. A cinterem bejárata a templomtól külön épült kaputorony alatt található. A mai templomot különböző korok és stílusirányzatok jegyeit magán viselő műemlékként tartják számon. A legelső, szerény épületet még román stílusjegyek jellemezték, amelyet a XVI. század elején késő gótikusra alakítottak át. Ezt az átépítést jelzi az 1510-es évszám is a diadalíven.

A megnyiló oldal jobb szélén válassza a Szent Mihály templom menüt!

A templom mai formáját 1777-ben nyerte el, az akkor végzett nagyszabású átépítésnek köszönhetően mára a barokk stílusjegy vált meghatározóvá az épületen. A templom nyugati oromfala, a nyugati előcsarnok, valamint a várfal két védőtornyának homlokfala karéjos kiképzésű. A templomhajó és a szentély boltozata félköríves hevederekkel tagolt, fiókos dongaboltozat.

A falfestmények Szent Györgyöt, Szent Mihályt és a Szentháromságot ábrázolják. Késő barokk főoltárának képe a templom védőszentjét, Szent Mihály arkangyalt jeleníti meg. Mellékoltárát Jézus és Mária szíve tiszteletére emeltették. Szószékének mellvédje a Kálvária, orgonakarzatának előkéjén Szent Cecília stukkófigurája látható. Értékes, régi emléke egy kehely alakú, homokkőből faragott középkori keresztelőmedence. A templomot korábban közösen használta Lemhény és Kézdialmás, de mivel viszonylag távol esik a településektől, mindkét gyülekezet falujában is építtetett templomot.

A szentmihályhegyi kísértetről itt olvashat.

Ma leginkább csak jelentősebb egyházi eseményekkor tartanak közös szentmisét. A festői képet mutató templomot ősi temető övezi, régi, kőből faragott sírkövekkel. A templom melletti harangtoronyban még működik az Orbán Balázs által is látott és jelzett régi harang, melyet a brassói neves szász harangöntő, Lampen Henrik készített 1697-ben.

 A templom a központi helyszíne Lemhény régi hagyományának, a határkerülésnek. E húsvét vasárnapjához kapcsolódó népszokást a szomszédos kézdialmásiakkal közösen szervezik meg. A határkerülés Jézus feltámadását hirdeti, ugyanakkor védelmet nyújt a határnak a természeti csapásokkal szemben. Kora reggel a fiatal legények lóháton, az idősebbek szekerekkel gyülekeznek a templom előtt, ahonnan elindulnak a határ megkerülésére.

kapolna.pngszentmihaly.jpgturul.jpg

A lovasok Mária-lobogókat és a templom nagy hármas zászlóját lobogtatva indulnak útnak. Körbejárják a faluhatárokat, miközben a Rózsafűzért imádkozzák, feltámadásról szóló egyházi énekeket énekelnek. Lovas verseny zárja az ünnepséget. Az elsőként érkező lovas őrzi egy évig a „hírnököknek” járó csengettyűt.

 Építészeti szempontból figyelmet érdemel a felső-lemhényi Nepomuki Szent János- kápolna. Józsa György építtette 1764-ben. A faluban emelt katolikus templom mellett látható a település szabadságharcos hőseinek és a két világháború áldozatainak emlékműve. A XX. században állított emlékművet 2002-ben felújították és az ősi magyar szimbólummal, egy bronz turulmadárral egészítették ki.(Bővebben itt....)

 

2004-ben Szent István király tiszteletére emeltek szobrot a gerontológiai központ udvarán. Az alkotás Vetró András szobrászművész ajándéka.