A keleti-Kárpátok gyöngyszemét, a gyergyói-havasoktól védett medencét nem csak természeti szépsége teszi csodálatossá. Az érdeklődőt éppúgy elbűvölheti a vidék történelem, múltja is. E régió ősiségének példaértéku bizonyítéka Gyergyószárhegy. A legelső írásos adatok a faluról az 1332-34-es pápai tizedjegyzékben találhatók, a Szárhegy nevet a XV. Század okleveleiben használták először. A falu múltja szorosan összefügg a Lázár-dinasztia történetével és a nagyúri család ősi fészkével, a Lázár-kastéllyal. De mielőtt még rátérténk eme pompás épület bemutatására tegyünk egy kis sétát Gyergyószárhegyen és szűk környékén. A település Gyergyószentmiklóstól 6 km-re található Észak -Nyugati irányban. A medencét többször támadták a törökök, tatárok. Ezeket a harcokat falu és lakossága gyakran megsínylette.

 A gyergyóiak és tatárok közti csatározásokra emlékeztet a település határában található Tatárdomb mely alá a vereséget szenvedett tatárokat temették, ájhagyomány szerint ide 500 támadót hantoltak el, míg a csatában csupán 15 helybéli vesztette életét. A 770 méter tengerszint feletti magasságban települt községet az erdélyi körvasúton, illetve a 12-es műúton Maroshévíz felől vagy Gyergyószentmiklós felől lehet megközelíteni. Az 1992-es népszámlásás szerint a község lakossága 3722 fő volt, ennek túlnyomó többsége magyar nemzetiségű.

0
GYERGYÓSZÉKI TELEPÜLÉS
0
ELINDÍTOTT PÁLYÁZAT
0
MEGVALÓSÍTOTT PÁLYÁZAT
0
GYERGYÓSZÁRHEGYI LAKOS SZOLGÁLATÁBAN
Gyergyószárhegy bemutatása

 Gyergyószárhegy, mint egyik legrégibb település, további nyolc községgel illetve egy várossal együtt része a Gyergyói medencének. A Szármány hegy (967) lábánál elhelyezkedő község Gyergyószentmiklós várostól 5 km-re található, áthalad rajta Déda-Brassó vasútvonal, a DN 12 megyei illetve a DJ126A nemzetközi autóút.   

 Első írásos említése 1200-ból való és több történelmi eseménynek volt a színhelye. Legfontosabb négy műemléke több történelmi korszakról tanuskodik, eztétikai értékük felbecsülhetetlen, jeles példái a kelet-európai építésztörténetnek és ezáltal a művészettörténetnek is. Továbbá említésre méltó szoborparkkal rendelkezik a község, ahol az alkotásokon keresztül beletekinthetünk szintén a művészet világába.

 

 A római katolikus plébániatemplom román és gótikus jegyeket hordoz építészeti stílusában, szerepel az 1992-ben kiadott Hargita megye műemlékeinek listáján. Építési éve 1235-re tehető, a Bányának nevezett hegyormon található 786 méter magasságban.

Szent Antal kápolna: A Szármány hegycsúcs egyik ékessége, szintén szerepel a műemlékek hivatalos jegyzékében. A XV. században épült gótikus stílusban 870 m tengerszint fölötti magasságban. A törtélnelmi pusztítások következtében az 1700-as években újjáépíttette a Nagybaconi Baló család. Jelenleg is híres búcsújáróhelye a keresztényeknek.

Ferenes rendi templom és kolostor: Szintén a Szármány hegyen található műemlék. 1669 és 1752 között épült a gróf Lázár István magyar kiráyi táblabíró által adományozott területen. Ebben az épületben, mely ma is a ferences rend egyik legfontosabba központja, élt és tevékenykedett Kájoni János, Ersély egyik leghíresebb polihisztora. 

  Lázár kastély

Az erdélyi nemesség egyik legimpozánsabb családi helye, mint a Lázár grófok otthona. Lerégebben épült része 1450-ből való.

 Végleges formáját gróf Lázár István (Lázár András  fia) idejében nyerte, akivel együtt töltötte gyerekéveit Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel, és később e neves fejedelem legbizalmasabb embereként Csík-Gyergyó-Kászonszék királyi főbírálya lett, az ő elnökségével zajlott le az 1956-os Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlés.

teli-kastely2 resize

 A család címere ma is látható a délkeleti bástya falán 1632-es datálással, az építkezés befejezésének dátumával.

1967-től kezdve folyamatosan tartanak a restaurálási munkák. Elkészült a Tanácsterem (Lovagterem), amely unnepi rendezvények illetve művészeti kiállításik színhelye, a Kapubástya, folyamatban van a Gólyás Bástya illetve Asszonyok háza restaurálása illetve ujjáépítése.A reneszánsz stílusban visszaépített Lovagterem bútorzatai a helységben 1974 óta működő művésztelepen (Barátság Tábor) készültek erdélyi (sok helyi) kézművesek illetve művészek által. Így ma erdélyi nemesi címerekkel ellátott faragott székeket, továbbá faragott asztalokat, kovácsolt lámpákat illetve díszes terítőket, festett gerendás mennyezetet tekinthetnek meg a látogatók.

A Lázár kastély és a hozzá tartozó múvészeti központ adminisztratív vezetősége ma is szervez alkotótáborokat, folytatja a Barátság Tábor hagyományát, így a központ leltára folyamatosan bővül művészeti alkotásokkal. Ezekből természetesen állandó kiállítást biztisítanak az idelátógatóknak. Itt a hagyományos múvészeti irányzatoktól a legmodernebbig minden stílusban gyönyörködhetnek a művészetkedvelők.

Egyéb történelmi látványosságok:

Tatárhalom – az 1658-as tatárbetörés leverésének állít emléket.

Hősök Emlélműve – a világháborúkban elesett székelyek emlékét eleveníti fel, emlékplakettje 1990- ben lett felavatva. Ugyanezen az emlékműn (obeliszk) találjuk a Véres Farsang emléktábláját, mely a gyergyószéki 500 elesett szabadságharcosnak állít emléket. Az obeliszk következő oldalán találjuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban elesettek helyi székelyek névsorát és egy Petőfi Sándor emlékplakettet.

 Az 1916-os mártírok emléktáblája – 1992-ben került felavatásra, állítva ezáltal emléket az Oláh Lajos udvarában, 1916 szeptemberében kivégzett nyolc helyi elöljárónak

 A fentebb említett  legfontosabb nevezetességek rövid leírása kapcsán is megállapítható, hogy Gyergyószárhegy község úgy esztétikai, mint történelmi-művészeti látványosságok szempontjából, nagy vonzóerővel bír a turizmus tekintetében.

Látnivalók
Kuriózumok

ELÉRHETŐSÉG

GYERGYÓSZÁRHEGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
(0040) 266-352691
office@lazarea.ro
www.lazarea.ro
Gyergyószárhegy
Hargita megye
Fő utca 702.
537135

Search

Language